Selected bibliography
(Books & Booklets, 1976-2004)
Links:
M. Tarakanov. Artyomov. Fond dukhovnogo tvorchestva. ╠., 1994
V. Lyubetskaya. Izbrannoye (Poems and translations). Dedicated to V. Artyomov. Fond dukhovnogo tvorchestva. M.
   1994
Vyacheslav Artyomov. (Materials in English). Foundation for Spiritual Creation, ╠ 1997
Artyomov Ś Requiem (Collection of works). Fond dukhovnogo tvorchestva. M., 1997
Vyacheslav Artyomov. (Materials in Russian). Fond dukhovnogo tvorchestva. ╠., 1997
Dien' pominoveniya muchenikov mnogostradalnoi Rossii. (└ program of Requiem performance at the Grand Hall of
    Moscow Conservatory on November 7, 1997). Fond dukhovnogo tvorchestva. ╠., 1997
R. Matthew-Walker. The music of Vyacheslav Artyomov. DGR Books. St. Austell, Cornwall, 1997
Dien' pominoveniya muchenikov mnogostradalnoi Rossii. (└ program of Requiem performance at the Grand Hall of
     Moscow Conservatory on November 7, 1998). Fond dukhovnogo tvorchestva. ╠., 1998
Valeriya Lpubetskuy., The Book of Radiance (Poems and translations). Dedicated to Vyacheslav Artyomov. "Agar".
    ╠., 2000
Vyacheslav Artyomov (Materials and articles in Russian and English)."MuzˇkÓ", ╠., 2004
FSC
Artyomov
Self-description
Philosophy
Artyomov about  (Artyomovĺs) music
About Vyacheslav Artyomovĺs music
Articles
Kompozitory Moskvy (Collection of works). Sovetski kompozitor, ╠., 1976
Mozart Ś Prokofiev (Collection of works). Izdatelstvo rostovskogo pedagogicheskogo instituta, Rostov-on-Don, 1992 Otechestvennaya muzykalnaya kultura ŇŇ veka (Collection of works). Moskovskaya konservatonya, M., 1993
╠. John. Auf dern Wege zu einer neuen Geistigkeit. Studia Slavica Musicologica. Band 9. Verlag Ernst Kuhn. Berlin.
    1996
Ď.Grum-Grzhimailo. Rostropovich i yego sovremenniki, "Agar", ╠., 1997
Muzˇkanty mira. Biograficheski slovar. BRE, M., 2001
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 2. London, 2001
Muzykoznaniye v epochu Vodoleya (Collection of works). Detskaya shkola iskusstv im.  Balakireva. ╠., 2003
The international Who's Who in Classical Music 2003. Europa Publications. London, 2003
M. Kapustin. Kulĺtura i vlast'. Puti i sudĺby russkoy intelligencii v zerkale poezii; Rossiyskaya akademia yestesstvennyh
     nauk, Izdatrlĺstvo Ippolitova. ╠., 2003
Works
Publications
Lyubetskaya
Selected works
CDs
Mentions
J. Kochel Sowjetische Musik im Lichte der Perestrojka. Laaber Verlag, Laaber, 1990
┼.Restagno, V. Cholopova. Gubajdulina. EDT. Torino, 1991 Ś Russian translation: V. Kholopova, ┼.Restagnţ. S.Gubaidulina. "Kompozitor", ╠., 1996
Komponisten der Gegenwart. Munchen, 1992
Muzyka v byvshem SSSR (Collection of works). Vypusk 1. "Kompozitor", ╠., 1994
Gerd Ruge. Weites Land, Berlin Verlag, Berlin, 1996
V. Ekimovsky. Avtomonografia. "Kompozitor", ╠., 1997.
└. Melua. Rossiyskaya akademiya yestestvennych nauk (entsiklopedia). "Gumanistika", ╠.-SPb., 1998
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 1. Kassel, 1999
Prozessy muzykalnogo tvorchestva (Collection of works). Vypusk 4. Gnesin Academy of Music, M., 2000
M. Lobanova. Musical Style and Genre. History and Modernity. Harwood Academic Publishers. Amsterdam. 2000
Istoriya sovremennoy otechestvennoy muzyki. Vypusk 3. Moskovskaya Konservatoriya im. Tschaikovskogo. "Muzyka",
     ╠., 2001

C.F.Peters. Orchesterwerke. Katalog. Frankfurt, 1995
Verlag Hans Sikorski. Katalog. Hamburg.
Bielefelder Katalog. Klassik. 1/1996. Vereinigte Motor-Verlage. Stuttgart.
Bielefelder Katalog. Klassik. 2/1999. Vereinigte Motor-Verlage. Stuttgart.
Internet:
http://www.hbdirect.com  (H&B Recording Direct. Complete Catalog);
http://www.winternet.com/~acm/artyo.htm ;
http://www.edition-peters.de ;
http://www.classicalmus.com  (Classics World);
http://v-artyomov.chat.ru/index.html
http://art-lyub-cd.chat.ru/index.html